Mērniecība, topogrāfija

 

Vajadzīgs sertificēts mērnieks Rīgā vai citur Latvijā? Palīdzēsim. Mūsu uzņēmuma mērnieki sniedz topogrāfiskās mērniecības pakalpojumus ēku un zemju īpašniekiem un arhitektiem visā Latvijā. Zvaniet 29242862 (Edgars Dreimanis), 25769958 (birojs).

Topogrāfiskās mērniecības pakalpojumi ir nepieciešami situācijās, kad:

  • tiek būvēta jauna ēka vai piebūve (māja, pirts, vasarnīca, noliktava, angārs, ražotne, ferma);
  • uz zemes gabala tiek ierīkotas komunikācijas (gāzes vads, kabelis, elektrības stabi);
  • tiek izbūvēti piebraucamie ceļi, rakti grāvji.

Mērnieks būvēšanai un topogrāfiskie plāni

 

Mērnieka pakalpojumus piedāvājam zemes un ēku īpašniekiem šādās situācijās:

topogrāfiskais plāns mērnieks 

Iecerēts sākt būvniecību

Kad klients ir nolēmis būvēt, ir nepieciešams projekts. Lai arhitekts varētu projektēt, viņam ir nepieciešami aktuālie ģeodēziskie dati par zemi - topogrāfiskais plāns. Topogrāfisko plānu sagatavo mērnieks, kas specializējas topogrāfiskajā mērniecībā. (Zemesgrāmatas jeb kadastra robežplānus būvniecības vai izbūves gadījumā nevar izmantot!)

Kā tas notiek: Rīgas mērnieka speciālisti ierodas objektā, uzmēra to, ievāc informāciju no institūcijām, vai objektā ir kādas komunikācijas (apakšzemes kabeļi utt.). Pēc tam tiek izgatavots un klientam iesniegts zemesgabala topogrāfiskais plāns, kas atbilst būvvaldes un būvniecības procesa prasībām un no kura tālāk vadās projektētājs.

Mērnieks būvasu nospraušanai

Tiek uzsākts būvniecības process

Kad klients jau ir nonācis līdz būvniecībai, ir svarīgi, lai būves pamati atrastos precīzi tajā vietā, kāda ir norādīta būvvaldē saskaņotajā būvprojektā.

Kā tas notiek: Mūsu speciālisti ierodas objektā, veic mērījumus un nodrošina, ka dabā tiek precīzi nospraustas būvasis un par tām tiek sagatavots akts (būvasu nospraušana). No šīm būvasīm un akta tālāk vadās būvnieks.

mērnieks ēkas nodošanai ekspluatācijā būvvaldei

Ēka nododama ekspluatācijā, vajadzīgs būvvaldes saskaņojums

Rīgas mērnieks nodrošina, t.s. ēkas pareizības pārbaudi.

Kā tas notiek: Kad ēka ir pabeigta, tiek uzmērīti tās gabarīti, precīza tās atrašanās vieta un attālums no robežām. Dati tiek atbilstoši sagatavoti un iesniegti vietējai būvvaldei, lai klients varētu saņemt pozitīvu atzinumu ēkas nodošanai ekspluatācijā.

Atsevišķas būvvaldes pieprasa arī topogrāfiskā plāna sagatavošanu pēc būvdarbu pabeigšanas. Rīgas mērnieks pārzina dažādu būvvalžu prasības un nodrošina dokumentu atbilstību. Iespējams arī nodrošināt dokumentu iesniegšanu būvvaldē.

Kontakti

Lai konsultētos par mērniecības pakalpojumiem Jūsu objektam, lūdzu, zvaniet vai rakstiet. Edgars Dreimanis: 29242862, birojs: 25769958, e-pasts: info@rigasmernieks.lv

Kāpēc nepieciešams mērnieks

Topogrāfiskās mērniecības plānus un datus pieprasa būvvalžu un Ministru kabineta noteikumi. Tas ir vairāku iemeslu dēļ.
Pirmais, lai darbi tiktu plānoti pareizajā vietā. Lai tie nenodarītu kaitējumu esošajām komunikācijam un neradītu bīstamas situācijas (piemēram, netiktu pārrauts apakšzemes kabelis, ēka netiktu uzbūvēta par tuvu elektrolīnijai, gāzes vadam, vai t.s. sarkanajai līnijai).
Otrais, lai darbi notiktu precīzi projektā paredzētajā vietā.
Trešais, lai apstiprinātu, ka darbi ir veikti pareizajā vietā un būvvalde varētu akceptēt ēkas nodošanu ekspluatācijā.

 

Cena

Pakalpojuma cenu veido trīs faktori:
(1) nepieciešamo mērījumu skaits. To nosaka zemes gabala vai jau būvējamās ēkas pamatu forma;
(2) atrašanās vieta;
(3) termiņi.

Orientējošas pakalpojuma izmaksas parasti varam sniegt jau telefonsarunā, kad mērnieks būs no Jums ieguvis mazliet konkrētāku informāciju par uzmērāmo zemes gabalu vai ēku.  

Rīgas mērniekā strādā 7 darbinieki. Uzņēmuma vadītājs ir sertificēts mērnieks un ģeodēzists Edgars Dreimanis.